PRIVAATSUSPOLIITIKA

Dbvista OÜ-l on kohustus kaitsta klientide privaatsust ning tagada turvaline ja seaduslik andmetöötlus. Käesolev privaatsuspoliitika annab ülevaate meie tavadest, sealhulgas millist teavet me kogume, kuidas me infot kasutame või avalikustame, kaua me seda säilitame ning Teie õigustest seoses meiepoolse andmete kogumise ja kasutamisega.

MÕISTED

Isikuandmed – igasugune teave otseselt või kaudselt tuvastatava füüsilise isiku kohta.
Isikuandmete töötlemine – isikuandmetega igasugune tehtav toiming (sh kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine).

MILLISEID ISIKUANDMEID ME KOGUME JA MIKS?

Me kogume Teie poolt sisestatud personaalseid andmeid (nimi, e-maili aadress), kui Te täidate meie päringuvormi, et saada personaalseid lahendusi ja/või hinnapakkumist erinevatele meie poolt pakutavatele teenustele.

MIS EESMÄRGIL ME TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

Teie poolt sisestatud ning meile edastatud isikuandmeid kasutame ainult teiega kontakteerumiseks,, konsultatsiooniks, teile personaalse lahenduse või hinnapakkumise koostamiseks ja edastamiseks.


Dbvista OÜ ei müü ega rendi teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele, kuid võib kasutada volitatud töötlejaid. Volitatud töötlejaid rakendavad isikuandmete töötlemisel samu põhimõtteid, mis Dbvista OÜ.

ANDMETE SÄILITAMINE

Teie poolt Dbvista OÜ -le edastatud isikuandmeid säilitatakse ainult seni, kuni see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkide täitmiseks. Pärast seda isikuandmed kõrvaldatakse, välja arvatud siis, kui nende säilitamine on nõutav seaduse või kummagi poole õiguste või kohustustega.

TURVALISUS NING ISIKUANDMETE KAITSE

Dbvista OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid kliendi isikuandmete kaitsmiseks.

KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajatel on õigus teada, milliseid isiklikke andmeid me Teist hoiame. Teabe saamiseks võtke meiega ühendust allolevate aadresside kaudu.

KONTAKTANDMED

Kui Teil on küsimusi seoses privaatsuspoliitikaga, privaatsustingimuste rakendamisega või soovite endaga seonduvaid andmeid kustutada, siis võtke meiega ühendust e-maili aadressil info@dbvista.ee